Наименование Размер Цена за килограмм
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,1мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,12мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,15мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,16мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,18мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,2мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,22мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,24мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,25мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,26мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,28мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,3мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,32мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,35мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,36мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,4мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,45мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,5мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,6мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,7мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,8мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 0,9мм. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 1,1см. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 1,5см. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 1,8см. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 2,2см. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 2,7см. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65Г 3,2см. 110- 139 руб.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,2мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,3мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,35мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,4мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,5мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,6мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,7мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,8мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 0,9мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 1,0см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 1,1см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 1,5см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 1,8см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 2,2см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 2,8см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 3,2см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 65С2ВА 4,0см.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,2мм. 188- 199 руб.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,25мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,26мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,3мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,32мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,34мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,35мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,36мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,4мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,45мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,5мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,6мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,7мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,8мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 0,9мм.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 1,0см.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 1,1см.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 1,5см.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 1,8см.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 2,2см.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 2,5см.
Лента ТУ 14-550-6-94 ст. 60С2А 3,0см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,2мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,25мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,3мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,35мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,4мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,45мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,5мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,6мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,7мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,8мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 0,9мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 1,0см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 1,1см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 1,5см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 1,8см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 2,2см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 2,8см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 50ХФА 3,2см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,2мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,25мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,3мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,35мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,4мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,42мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,45мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,5мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,6мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,7мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,8мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 0,9мм.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 1,0см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 1,1см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 1,5см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 1,8см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 2,2см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 2,8см.
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 70С2ХА 3,2см.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 0,7мм.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 0,8мм.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 0,9мм.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 1,0см.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 1,1см.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 1,5см.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 1,8см.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 2,2см.
Лента ГОСТ 2284-79 ст. 70 2,8см.
Лента ГОСТ 1343-2006 ст. С60 1,2см.
Лента ГОСТ 1343-2006 ст. С60 1,5см.
Лента ГОСТ 1343-2006 ст. С60 1,8см.
Лента ГОСТ 1101-2003 ст. С60 2,2см.
Лента ГОСТ 1101-2003 ст. С60 2,7см.