Наименование Размер Цена за килограмм
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 0,3мм.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 0,5мм.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 0,55мм.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 0,8мм.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 0,9мм.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 1,0см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 1,2см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 1,4см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 1,5см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 1,8см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 2,0см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 2,5см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 3,0см.  
Лента ГОСТ 12766.2-90 ст. Х15Н60 3,2см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,2мм.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,3мм. 882 090 руб.
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,4мм.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,5мм. 882 090 руб.
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,55мм.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,6мм.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,7мм.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 0,8мм.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 1,0см. 840 190 руб.
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 1,1см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 1,2см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 1,4см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 1,5см. 840 190 руб.
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 1,6см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 2,0см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 2,2см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 2,5см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 2,8см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 3,0см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 3,2см.  
Лента ГОСТ 3-1303-23-92 ст. Х20Н80 3,5см.