Наименование Размер Цена за килограмм
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 9ХФ 0,8
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 9ХФ 1,0
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 9ХФ 1,2
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 9ХФ 1,5
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 9ХФ 1,8
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 9ХФ 2,8
Лента ГОСТ 2283-79 ст. 9ХФ 3,2
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Х6ВФ 0,6
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Х6ВФ 0,8
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Х6ВФ 1,0
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Х6ВФ 1,5
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Х6ВФ 1,8
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Х6ВФ 2,2
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 0,2
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 0,4
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 0,5
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 0,6
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 1,0
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 1,1
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 1,8
Лента ГОСТ 2283-79 ст. Р9 2,2
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 0,8
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,3
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,4
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,4
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,5
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,6
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,7
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,8
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 1,8
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 2,0
Лента ГОСТ 3-903-79 ст. 7ХНМ 2,35