Наименование Размер Цена за килограмм
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,2мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,25мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,3мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,4мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,5мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,7мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,8мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 0,9мм.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 1,0см.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 1,2см.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 1,5см.
Лента ГОСТ3560-73/ ГОСТ2283-79 ст.СТ3СП 1,8см.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10/ 08ПС 0,2мм. 49- 69 руб.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10/ 08ПС 0,25мм. 49- 69 руб.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10/ 08ПС 0,3мм. 49- 69 руб.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10/ 08ПС 0,4мм. 49- 69 руб.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10/ 08ПС 0,5мм. 49- 69 руб.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10 0,8мм.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10 0,9мм.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10 1,0см.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10 1,2см.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10 1,5см.
Лента ГОСТ 3560-73/ ГОСТ 503-81 ст. 10 1,8см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,2мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,25мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,3мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,4мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,5мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,8мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 0,9мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 1,0см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 1,2см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 1,5см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 15 1,8см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,2мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,25мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,3мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,4мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,5мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,8мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 0,9мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 1,0см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 1,2см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 1,5см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 20 1,8см.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 25 0,5мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 30 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 35 0,4мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 35 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 40 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 45 0,3мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 45 0,4мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 45 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 50 0,4мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 50 0,5мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 50 0,7мм.
Лента ГОСТ 3560-73 ст. 50 1,2см.