Наименование Размер Цена за тонну
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 10,0 30 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 12,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 14,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 16,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 18,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 20,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 22,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 24,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 25,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 28,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 30,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 32,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 34,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 36,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 38,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 40,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 42,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 45,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 48,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 50,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 52,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 56,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 60,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 65,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 70,0 28 990 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 80,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 90,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 95,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 100,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 110,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 120,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 130,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 140,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 150,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 160,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 170,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 180,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 190,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 200,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 210,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 220,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 230,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 240,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 250,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 260,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 270,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.3пс/сп 280,0 32 690 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 10,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 12,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 14,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 16,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 18,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 20,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 22,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 24,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 25,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 28,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 30,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 32,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 34,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 36,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 38,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 40,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 42,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 45,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 48,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 50,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 52,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 56,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 60,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 65,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 70,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 80,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 90,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 95,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 100,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 110,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 120,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 130,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 140,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 150,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 160,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 170,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 180,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 190,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 200,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 210,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 220,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 230,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 240,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 250,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 260,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 270,0 39 990 руб.
Круг горячекатаный ст.09Г2С 280,0 39 990 руб.