Наименование Размер Цена за тонну
Лист г/к ст.20 2 39990 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.20 2,5 39 900руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.20 3 39990 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.20 4 33990 руб.
Лист г/к ст.20 5 33990 руб.
Лист г/к ст.20 6 32200 руб.
Лист г/к ст.20 8 32200 руб.
Лист г/к ст.20 10 31900 руб.
Лист г/к ст.20 12 31900 руб.
Лист г/к ст.20 14 31900 руб.
Лист г/к ст.20 16 31900 руб.
Лист г/к ст.20 18 31900 руб.
Лист г/к ст.20 20 31900 руб.
Лист г/к ст.20 22 33900 руб.
Лист г/к ст.20 25 36790 руб.
Лист г/к ст.20 30 36790 руб.
Лист г/к ст.20 35 36790 руб.
Лист г/к ст.20 40 36790 руб.
Лист г/к ст.20 50 36790 руб.
Лист г/к ст.20 80 36790 руб.
Лист г/к ст.20 90 39990 руб.
Лист г/к ст.20 100 37590 руб.
Лист г/к ст.20 110 39590 руб.
Лист г/к ст.20 120 39590 руб.
Лист г/к ст.20 140 39590 руб.
Лист г/к ст.20 150 39590 руб.
Лист г/к ст.45 2 39900 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.45 2,5 39900 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.45 3 39900 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.45 4 31900 руб.
Лист г/к ст.45 5 30900 руб.
Лист г/к ст.45 6 30900 руб.
Лист г/к ст.45 8 30900 руб.
Лист г/к ст.45 10 31490 руб.
Лист г/к ст.45 12 31490 руб.
Лист г/к ст.45 14 31900 руб.
Лист г/к ст.45 16 31900 руб.
Лист г/к ст.45 20 32900 руб.
Лист г/к ст.45 22 34900 руб.
Лист г/к ст.45 25 35900 руб.
Лист г/к ст.45 30 35900 руб.
Лист г/к ст.45 35 35900 руб.
Лист г/к ст.45 40 35900 руб.
Лист г/к ст.45 50 35900 руб.
Лист г/к ст.45 55 35900 руб.
Лист г/к ст.45 60 35900 руб.
Лист г/к ст.45 70 35900 руб.
Лист г/к ст.45 80 35900 руб.
Лист г/к ст.45 90 35900 руб.
Лист г/к ст.45 100 35900 руб.
Лист г/к ст.45 110 35900 руб.
Лист г/к ст.45 120 35900 руб.
Лист г/к ст.45 140 35900 руб.
Лист г/к ст.45 150 35900 руб.
Лист г/к ст.40Х 2 39900 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.40Х 2,5 39900 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.40Х 3 39900 руб.(с отжигом)
Лист г/к ст.40Х 4 34990 руб.
Лист г/к ст.40Х 5 35990 руб.
Лист г/к ст.40Х 6 35990 руб.
Лист г/к ст.40Х 8 35990 руб.
Лист г/к ст.40Х 10 35990 руб.
Лист г/к ст.40Х 12 34990 руб.
Лист г/к ст.40Х 14 34990 руб.
Лист г/к ст.40Х 18 34590 руб.
Лист г/к ст.40Х 20 34590 руб.
Лист г/к ст.40Х 25 42990 руб.
Лист г/к ст.40Х 30 42390 руб.
Лист г/к ст.40Х 40 42390 руб.
Лист г/к ст.40Х 45 42390 руб.
Лист г/к ст.40Х 50 42390 руб.
Лист г/к ст.40Х 60 42390 руб.
Лист г/к ст.40Х 70 43390 руб.
Лист г/к ст.40Х 80 44390 руб.
Лист г/к ст.40Х 90 44390 руб.
Лист г/к ст.40Х 100 44390 руб.
Лист г/к ст.40Х 120 44390 руб.
Лист г/к ст.40Х 140 44390 руб.
Лист г/к ст.40Х 150 44390 руб.
Лист г/к ст.65Г 2 48900 руб.
Лист г/к ст.65Г 2,5 48900 руб.
Лист г/к ст.65Г 3 48900 руб.
Лист г/к ст.65Г 4 48900 руб.
Лист г/к ст.65Г 5 35900 руб.
Лист г/к ст.65Г 6 35900 руб.
Лист г/к ст.65Г 8 35890 руб.
Лист г/к ст.65Г 10 34890 руб.
Лист г/к ст.65Г 12 34890 руб.
Лист г/к ст.65Г 14 34890 руб.
Лист г/к ст.65Г 16 34890 руб.
Лист г/к ст.65Г 18 34890 руб.
Лист г/к ст.65Г 20 35890 руб.
Лист г/к ст.65Г 22 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 25 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 30 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 40 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 45 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 50 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 55 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 60 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 70 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 80 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 90 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 100 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 110 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 120 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 140 37890 руб.
Лист г/к ст.65Г 150 37890 руб.
Лист г/к ст.60С2А 2 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 2,5 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 3 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 4 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 5 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 6 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 8 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 10 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 12 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 14 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 16 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 18 89000 руб.
Лист г/к ст.60С2А 20 89000 руб.(под заказ)
Лист г/к ст.60С2А 22 89000 руб.(под заказ)
Лист г/к ст.60С2А 25 65000 руб.(под заказ)
Лист г/к ст.60С2А 30 65000 руб.(под заказ)
Лист г/к ст.30ХГСА (0,6*2метр) 2 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (0,6*2м) 2,5  под заказ
Лист г/к ст.30ХГСА (0,6*2м) 3 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (0,6*2м) 4 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (0,6*2м) 5 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (0,6*2м) 6 69 900руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (1,5*6м) 4 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (1,5*6м) 5 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (1,5*6м) 6 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА (1,5*6м) 8 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 10 69 900 руб.
Лист г/кст.30ХГСА 12 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 14 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 16 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 20 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 25 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 30 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 36 69 900 руб. 
Лист г/к ст.30ХГСА 40 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 45 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 50 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 60 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 70 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 80 69 900 руб.
Лист г/к ст.30ХГСА 90 69 900 руб. 
Лист г/к ст.30ХГСА 100 69 900 руб.